Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Takim me nxënës nga shkolla profesionale “Faik Konica” Ferizaj, Kosovë në bashkëpunim me Shkollën e Mesme Profesionale, Elbasan

Zyra e Këshillimit të Karrierës dhe Alumnit në Universitetin e Elbasanit, në bashkëpunim me Shkollën e Mesme Profesionale” Elbasan, organizoi një takim informues me një grup nxënësish nga shkolla profesionale “Faik Konica” Ferizaj, Kosovë.

Takimi u bë i mundur në sajë të binjakëzimit mes dy shkollave profesionale dhe fillimisht nxënësit u pritën në Korpusin kryesor të universitetit, ku u informuan mbi paketën akademike, infrastrukturën, mbështetjen e stafit akademik dhe ndihmësakademik, si edhe mundësitë e shumta, për zgjedhjen e rrugëtimit të tyre akademik në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani".

Më pas nxënësit, zhvilluan një guidë në ambjentet e fakulteteve, drejtorive dhe biblotekën e Universitetit të Elbasanit.

Takim me nxënës nga shkolla profesionale “Faik Konica” Ferizaj, Kosovë në bashkëpunim me Shkollën e Mesme Profesionale, Elbasan