Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Tryezë diskutimi në Universitetin e Elbasanit në bashkëpunim me Fondacionin Westminster për Demokraci dhe Institutin Parlamentar

Fondacioni Westminster për Demokraci, në bashkëpunim me Universitetin e Elbasanit dhe Institutin Parlamentar zhvilluan një tryezë diskutimi me temë "Rritja e ndërgjegjësimit mbi rëndësinë e vlerësimit të hapësirave për korrupsion në legjislacionin shqiptar".

Kjo tryezë bëri bashkë profesionistë ligjorë, akademikë dhe studentë, për të eksploruar kornizat teorike, rastet studimore dhe qasjet praktike, për të rritur transparencën, pasuruar kurrikulën universitare si edhe identifikimin e mundësive të bashkëpunimit mes botës akademike dhe politikbërësve.

Tryezë diskutimi në Universitetin e Elbasanit në bashkëpunim me Fondacionin Westminster për Demokraci dhe Institutin Parlamentar