Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” në Javën Ndërkombëtare, Krakov, Poloni

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" mori pjesë në Javën Ndërkombëtare, të organizuar nga Universiteti i Ekonomikut, Krakov, Poloni

Në kuadër të aktiviteteve, u zhvillua edhe takimi zyrtar midis Zëvendësrektores së Universitetit të Elbasanit Prof.as.dr. Elvira Fetahu dhe  Prof.dr hab Paweł Lula, Zëvendësrektor i Universitetit të Ekonomikut. Në këtë takim, u diskutua për bashkëpunimin e suksesshëm disavjeçar ndërmjet dy institucioneve dhe mundësitë e zgjerimit të këtij bashkëpunimi në të ardhmen.

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” në Javën Ndërkombëtare, Krakov, Poloni