Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Forum i hapur në Universitetin e Elbasanit: Zhdukja e njerëzve gjatë regjimit komunist

Universiteti i Elbasanit në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri, organizuan për studentët një forum mbi zhdukjen e njerëzve gjatë regjimit komunist në Shqipëri.

Në fjalën e saj përshëndetëse zëvendësrektorja e Universitetit Prof.as.dr Elvira Fetahu, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe organizimit të aktiviteteve që shërbejnë për të rritur vazhdimisht, jo vetëm cilësinë akademike, por edhe njohjen e studentëve me koncepte, këndvështrime, perspektiva dhe studime të reja që plotësojnë formimin e tyre teorik, praktik dhe kulturor, duke u bërë kështu lajmëtarët më të denjë të ndryshimit të së ardhmes.

Forum i hapur në Universitetin e Elbasanit: Zhdukja e njerëzve gjatë regjimit komunist