Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Fakulteti Ekonomik në Universitetin e Elbasanit, zhvilloi Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të 10-të të titulluar “Kërkimet moderne dhe tendencat në ligj, ekonomi dhe politika sociale”

Kjo konferencë jubilare, kthyer në një traditë në këtë fakultet,duke bërë bashkë studiues nga vende të ndryshme, përkon edhe me data e përvjetorë të rëndësishëm për Universitetin e Elbasanit.

Rektori i universitetit Prof.dr. Skender Topi, në fjalën e tij përshëndetëse u ndal në arritjet dhe rëndësinë e organizimit të veprimtariveme interes të përbashkët, rritjen e projekteve dhe bashkëpunimeve në kuadër të kërkimit shkencor, mbështetjen e çdo nisme që ka në fokus botën studentore dhe akademike.

Të gjitha këto elementë, kanë mundësuar renditjen si një nga institucionet më të rëndësishme në vend.

Fakulteti Ekonomik në Universitetin e Elbasanit, zhvilloi Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të 10-të të titulluar “Kërkimet moderne dhe tendencat në ligj, ekonomi dhe politika sociale”