Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, prezantoi në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Elbasanit, studimin e përgatitur mbi demokracinë e brendshme në partitë politike shqiptare

Përfaqësues të këtij instituti, ndan me studentët gjetjet, opinionet dhe konkluzionet e studimit, analizimin e historikut dhe ecurisë së partive kryesore në vend. Ky studim i financuar nga Fondacioni “Hanns Seidel”, Zyra për Shqipërinë, synon të bëj së bashku studiues, studentë dhe aktivistë të shoqërisë civile, për të diskutuar mbi rolin dhe efektet e demokracisë të partive politike në shoqëri dhe në vendimarrjen publike në tërësi.

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, prezantoi në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Elbasanit, studimin e përgatitur mbi demokracinë e brendshme në partitë politike shqiptare