Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Organizohet në Fakultetin Ekonomik, trajnimi në kuadër të projektit “Forcimi i kapaciteteve për mbrojtjen e jetës private dhe familjare në Shqipëri”

Në kuadër të projektit “Forcimi i kapaciteteve për mbrojtjen e jetës private dhe familjare në Shqipëri”, Qendra Europiane me mbështetje të Fondacionit Konrad Adenauer, Zyra për Shqipërinë, zhvilloi me studentët e programit të studimit në drejtësinë FakultetinEkonomik, trajnimin lidhur me të drejtën private dhe familjare, pare nga aspekti kombëtar dhe ndërkombëtar i kësaj të drejte.

Organizohet në Fakultetin Ekonomik, trajnimi në kuadër të projektit “Forcimi i kapaciteteve për mbrojtjen e jetës private dhe familjare në Shqipëri”