Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Organizohet në Universitetin e Elbasanit Konferenca e Parë Shkencore në Matematikë e Fizikë dhe aplikimi i tyre

Në Universitetin e Elbasanit, u organizua Konferenca e Parë Shkencore në Matematikë e Fizikë dhe aplikimi i tyre. 

Qëllimi i kësaj konference ishte të sillte së bashku pedagogë, studiues dhe akademikë nga vendi dhe bota, për të bashkëndarë prezantime, diskutime, këndvështrime dhe arritjet e tyre në fushat respektive.  

Për dy ditë radhazi, kjo konferencë, shërbeu jo vetëm si një forum për të shkëmbyer rezultatet e punës së tyre kërkimore, por njëkohësisht dhe për studentët, të cilët patën mundësinë të thellojnë njohuritë e tyre.  

Organizohet në Universitetin e Elbasanit Konferenca e Parë Shkencore në Matematikë e Fizikë dhe aplikimi i tyre