Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Prezantohen në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” raportet e para shkencore të projekteve fituese të Programit Kombëtar të Kërkimit dhe Zhvillimit

Në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", janë prezantuar raportet e para shkencore të projekteve fituese të Programit Kombëtar të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH), në fushën e mësimdhënies dhe biznesit.

Ky aktivitet u fokusua në rëndësinë e rritjes së pjesëmarrjes dhe cilësisë së kërkimit shkencor, rritjen e projekteve kërkimore me në fokus bashkëpunimet që kontribuojnë në zhvillimin akademik dhe që adresojnë çështje të zhvillimit ekonomik. Prej vitesh Universiteti i Elbasanit, ndjek një strategji të suksesshme të ndërkombëtarizimit, duke ndërmarrë një sërë iniciativash me në fokus studentin dhe personelin akademik.

Prezantohen në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” raportet e para shkencore të projekteve fituese të Programit Kombëtar të Kërkimit dhe Zhvillimit