Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" organizon trajnimin 2 ditor "Fuqizimi i të rinjve pas pandemisë: Sfidat dhe mundësitë"

Zhvillohet në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", trajnimi 2 ditor "Fuqizimi i të rinjve pas pandemisë: Sfidat dhe mundësitë". 

Ky trajnim vjen në kuadër të bashkëpunimit midis Qendrës Europiane, Qendra e Këshillimit e Psikoterapisë dhe Agjencisë Kombëtare e Rinisë.

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" organizon trajnimin 2 ditor "Fuqizimi i të rinjve pas pandemisë: Sfidat dhe mundësitë"