Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) zhvillon takim trajnues në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në bashkëpunim me Universitetin e Elbasanit, “Aleksandër Xhuvani”, zhvilloi takimin trajnues me grupet e punës të akreditimit të programeve të studimit.

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) zhvillon takim trajnues në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”