Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", bëhet pjesë e Forumit të Liderave të Oxfordit, Oxford, Britani e Madhe

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", bëhet pjesë e Forumit të Liderave të Oxfordit. Në një ceremoni të organizuar në kuadër të Samitit të Liderave, Universiteti i Elbasanit,  prezantoi strategjinë e zhvillimit dhe ndërkombëtarizimit. Ky event shënon një hap shumë të rëndësishëm në zhvillimin e politikave ndërkombëtare institucionale me në qendër studentët dhe kërkimin shkencor.

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", bëhet pjesë e Forumit të Liderave të Oxfordit, Oxford, Britani e Madhe