Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Studentë të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, marrin pjesë në workshop, organizuar nga Universiteti i Katolik i Lublinit, Poloni

Studentë të Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", moren pjesë për 2 javë rresht në shkollën verore organizuar nga Universiteti i Katolik i Lublinit, Poloni në kuadër të workshopit "Teknikat laboratorike të përdorura në monitorimin e biomjekësisë dhe burimeve natyrore". Ky workshop është ndjekur nga 20 studentë të huaj që studiojnë jashtë territorit të Republikës së Polonisë në disiplinat: shkenca natyrore ose shkenca shëndetësore.

Pas përfundimit të workshopit, pjesëmarrësit u pajisen me certifikatë të pjesëmarrjes me 4 pikë ECTS.

Studentë të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, marrin pjesë në workshop, organizuar nga Universiteti i Katolik i Lublinit, Poloni