Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, organizon në kuadër të 35-vjetorit të Erasmus +, takimin “Mobility Caffe”, me studentë përfitues të programit

Erasmus+ Mobility Caffe  është takimi i parë i këtij formati, në kuadër të takimeve pas mobilitetit për studentët e Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani".

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, është bërë pjesë e programit Erasmus+ në vitin 2014 me projektin KA107, i cili mundëson mobilitetin e studentëve për të tre ciklet e studimit (Bachelor, Master, Doktoraturë, për studime dhe intership) dhe mobilitete të stafit (për mësimdhënie, trajnime, kërkim shkencor) dhe ka në fuqi 50 marrëveshje me universitetet partnere.

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, ka qenë dhe është pjesë e shumë projekteve të ndyshme me Programin Ersamus+,  duke filluar me Tempus, Erasmus Mundus, Capacity Building in Higher Education CBHE, Jean Monnet.

Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, organizon në kuadër të 35-vjetorit të Erasmus +, takimin “Mobility Caffe”, me studentë përfitues të programit