Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

CleanScore shpalli fituesit e edicionit të tretë të “Konkursi i Punimeve Kërkimore”

CleanScore shpalli fituesit e edicionit të tretë të “Konkursi i Punimeve Kërkimore ”. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm pedagogë, studentë, përfaqësues nga zyrat e karrierës, fituesit e edicioneve të mëparshme si dhe pjesëmarrësit e këtij edicioni. Finalja e këtij konkursi solli 33 punime cilësorë nga universitete publike dhe private. Risi e këtij edicioni ishte pjesëmarrja e konkurrentëve nga diaspora. Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", u përfaqësua nga studentja, Argesta Stërgu, e cila fitoi çmimin e tretë.

CleanScore shpalli fituesit e edicionit të tretë të “Konkursi i Punimeve Kërkimore”