Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", merr pjesë për të dytin vit radhazi në Konferencën Vjetore Shkencore Ndërkombëtare të Universitetit "Kadri Zeka" në Gjilan, Kosovë

Në konferencën me temë "Identiteti Shkencor dhe Kreativiteti në një Botë të Ndryshuar", u ofrua pjesëmarrja me prezantime të rezultateve të kërkimit në një nga 5 seksionet e konferencës:

1) Sfidat aktuale në dixhitalizim

2) Kërkimet aktuale në matematikë

3) Sfidat aktuale në arsimin shkollor

4) Mundësitë dhe sfidat për Zhvillimin Ekonomik

5) Drejtësia pozitive dhe shteti ligjor

Konferenca është kthyer në një vend takimi dhe platformë për studiues, mësues edukatorë dhe politikëbërës nga rajoni dhe e gjithë bota.

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", merr pjesë për të dytin vit radhazi në Konferencën Vjetore Shkencore Ndërkombëtare të Universitetit "Kadri Zeka" në Gjilan, Kosovë