Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Profesorë të huaj në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Në kuadër të bashkëpunimit disavjeçar me Universitetin Aldo Moro, Bari, Itali, kemi këtë javë lektor të ftuar në Departamentin e Shkencave Sociale dhe Edukimit Qytetar, Prof. Gaetano Dammacco dhe Prof. Roberta Santoro të cilët po zhvillojnë leksion me studentët e programeve të studimit të këtij departamenti.

Profesorë të huaj në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”