Thirrje per konference

Universiteti “A. Xhuvani” i Elbasanit Qendra e Studimeve Albanologjike

thirrje per konference

Call for Paper

Në kuadër të veprimtarive shkencore dhe jubilare kushtuar 100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” dhe Qendra e Studimeve Albanologjike do të organizojnë një konferencë shkencore ndërkombëtare kushtuar njërit prej protagonistëve më të rëndësishëm të tri periudhave të historisë bashkëkohore të shtetit shqiptar: Rilindjes, Pavarësisë dhe Luftës së Dytë Botërore, Lef Nosit. Konferenca do të zhvillohet nën titullin e përgjithshëm “Lef Nosi - figurë qendrore e historisë dhe e kulturës shqiptare” dhe do të mbahet në Elbasan në datat 24-25 nëntor 2012.

Read more...

UE ofron mundësi zgjedhjeje në programet e studimit master

1. Programet e studimit për “Master i shkencave” janë:

a) Në Fakultetin e Shkencave Humane (që ndodhet në Korpusin kryesor të UE-së” programet:

- Gjuhësi

- Trashëgimi kulturore

b) Në Fakultetin e Shkencave të Natyrës (që ndodhet në Korpusin kryesor të UE-së” programet:

- Mbrojtje Mjedisi

- Matematkië e zbatuar

Read more...

Hapen programet e studimit të ciklit të tretë të studimit (doktorata) në UE

Universiteti i Elbasanit tashmë ka hapur edhe programet e studimit të ciklit të tretë duke qenë në këtë mënyrë në pararojë të zhvillimeve të arsimit të lartë në mbarë vendin. Kështu në urdhërin e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës për hapjen e këtyre cikleve të studimit miratohet:

Read more...

Nisin regjistrimet për master ne UE

UNIVERSITETI “ALEKSANDËR XHUVANI” REKTORATI

“ Për fillimin e regjistrimeve në Ciklin e Dytë të studimeve me kohë të plotë “Master shkencor” dhe “Master Profesional” për vitin akademik 2011-1012  në UE”

 

Në mbështetje të Ligjit Nr. 9741, date 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshimet, Udhëzimin e Ministrit të MASH nr. 39 datë 06.10.2011 njoftojmë :

1. Të gjithë të interesuarit që kërkojnë të studiojnë në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” Elbasan në programet e studimit për “Master i shkencave” dhe “Master Profesional”, se aplikimet fillojnë nga data 10.10.2011 deri me datë 15.10.2011 nga ora 8.00  deri në orën 1800 pranë sekretarive të fakulteteve. Çdo aplikant duhet të paraqesë personalisht dokumentet:

Read more...

Proçedurat e pranimit dhe te regjistrimit në ciklin e parë të studimeve me kohë të pjesshme.

1. Aplikimi për rregjistrim në programet e studimit të ciklit të parë me kohë të pjeshme bëhen pranë sekretarive mësimore të njësive kryesore ku kandidati duhet të paraqitet personalisht dhe të dorëzojë dokumentacionin e mëposhtëm:

Read more...

Programi i shkëmbimit studentor në SHBA 2012-2013

PROGRAMI I BURSAVE : THIRRJE PËR APLIKIME

 PROGRAMI I SHKËMBIMIT STUDENTOR  Në SHBA 2012-2013

 Programi i Shkëmbimit Studentor  ofron Bursa të Plota për studime universitare një-vjecare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

 Ky Program mbështet studentët për një Program 2-vjecar, i cili përfshin një vit studimi në një Universitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe një vit angazhim në zbatimin e një projekti lokal në shërbim të komunitetit në Shqipëri.

Read more...