Departamenti i Matematikës

Departamenti i Matematikës e ka nisur punën e vet si ë i Departamentit Matematikë-Fizikë në vitin 1971 në kuadër të Institutit të Lartë Pedagogjik dhe në vitin 1983 u nda si departament i veçantë. Për shumë vite drejtimi kryesor i punës ka qenë forcimi i mësimdhënies në disiplinat matematike dhe didaktika e tyre në shkollat parauniversitare. Pas hapjes së programeve të reja 4 vjeçare të degës Matematikë-Fizikë dhe sidomos i realizimit të drejtimit matematikë, niveli shkencor i shumë lëndëve u rrit dhe mësimdhënia arriti nivelet kombëtare të mësimdhënies së matematikës. Hapja e shumë degëve të reja dhe shndërrimi i Institutit të Lartë Pedagogjik në Universitet, i dha dimension të ri punës së departamentit duke e vënë atë në rradhët e para të punës edukative dhe shkencore në Universitet. Vetëm vitet e fundit ky Departament ka organizuar 4 konferenca ndërkombëtare të Matematikës, ka mbuluar tre programe bachelor dhe dy programe të nivelit master. Shumica e pjesëtarëve të tij janë me tituj shkencorë.  
Aktualisht Departamenti jep kontribut kryesisht në programet e studimit:

 

 • Bachelor në  Matematikë–Fizikë;
 • Master i Shkencave në Matematikë e Zbatuar;
 • Bachelor në  Fizikë Kompjuterike;
 • Bachelor në Teknologjitë e Informacionit;
 • Master Profesional në Mësuesi për lëndët Matematikë-Fizikë, me profil minor në Informatikë;
 • Master Profesional në Mësuesi për lëndët Matematikë-Informatikë, me profil minor në Fizikë;
 • Master Profesional në Teknologjitë e Informacionit.
 • Bachelor në  Matematikë–Informatikë;

Departamenti është i organizuar në katër grupe mësimore kërkimore si më poshtë:
1.  Grupi mësimor kërkimor i analizës dhe shkencave aplikative;

 • Grupi mësimor kërkimor i algjebrës dhe gjeometrisë;
 • Grupi i metodologjisë dhe teknologjisë së mësimdhënies;
 • Grupi mësimor kërkimor i informatikës;
 • Personeli ndihmës mësimor (laborant).

Përgjegjës i Departamentit të Matematikës është Dr. Islam BRAJA.   

Lista e stafit akademik të brendshëm të Departamentit të Matematikës

Nr

Emri

Mbiemri

Titulli/Grada

 

Zenepe

Shkoza

Prof. as. Dr.

 

Bederiana

Shyti

Prof. as. Dr.

 

Sokol

Kaliaj

Prof. as. Dr.

 

Svjetllana

Jolldashi

Prof. as. Dr.

 

Islam

Braja

Dr.

 

Mehmet

Ballkoçi

Dr.

 

Eduard

Domi

Dr.

 •  

Elior

Vila

Dr.

 

Zamir

Selko

MSc.

 

Pirro

Pllaha

MSc.

 

Elvin

Rada

MSc.

 

Erind

Bedalli

Msc.

 

Dhurata

Valera

MSc.

 

Mimoza

Sefa

MSc.

 

Rexhep

Rada

MSc.

 •  

Esteriana

Haskasa

MSc.

 •  

Evald

Sereqi

MSc.

Pedagogë të ftuar në Departamentin e Matematikës

 1. Prof. Dr. Agron Tato            
 2. Prof. Dr. Betim Cico            
 3. Prof. Dr. Kozeta Sevrani   
 4. Prof. Dr. Ilia Ninka   
 5. Prof. As. Dr. Nevila Baci       
 6. Dr. Thanas  Xhillari              

 

Laborantët

 • Gëzim Stafa