Departamenti i Matematikës

Departamenti i Matematikës e ka nisur punën e vet si pjese e Departamentit Matematikë-Fizikë në vitin 1971 në kuadër të Institutit të Lartë Pedagogjik dhe në vitin 1983 u nda si departament i veçantë. Për shumë vite drejtimi kryesor i punës ka qenë forcimi i mësimdhënies në disiplinat matematike dhe didaktika e tyre në shkollat parauniversitare. Pas hapjes së programeve të reja 4 vjeçare të degës Matematikë-Fizikë dhe sidomos i realizimit të drejtimit matematikë, niveli shkencor i shumë lëndëve u rrit dhe mësimdhënia arriti nivelet kombëtare të mësimdhënies së matematikës.

Hapja e shumë degëve të reja dhe shndërrimi i Institutit të Lartë Pedagogjik në Universitet, i dha dimension të ri punës së departamentit duke e vënë atë në rradhët e para të punës edukative dhe shkencore në Universitet. Vetëm vitet e fundit ky Departament ka organizuar 4 konferenca ndërkombëtare të Matematikës, ka mbuluar tre programe bachelor dhe dy programe të nivelit master. Shumica e pjesëtarëve të tij janë me tituj shkencorë.   

Aktualisht Departamenti jep kontribut kryesisht në programet e studimit:

 • Bachelor në  Matematikë–Fizikë;
 • Master i Shkencave në Matematikë e Zbatuar;
 • Bachelor në  Fizikë Kompjuterike;
 • Bachelor në Teknologjitë e Informacionit;
 • Master Profesional në Mësuesi për lëndët Matematikë-Fizikë, me profil minor në Informatikë;
 • Master Profesional në Mësuesi për lëndët Matematikë-Informatikë, me profil minor në Fizikë;
 • Master Profesional në Teknologjitë e Informacionit.
 • Bachelor në  Matematikë–Informatikë;

Departamenti është i organizuar në katër grupe mësimore kërkimore si më poshtë:
1.  Grupi mësimor kërkimor i analizës dhe shkencave aplikative;

 • Grupi mësimor kërkimor i algjebrës dhe gjeometrisë;
 • Grupi i metodologjisë dhe teknologjisë së mësimdhënies;
 • Personeli ndihmës mësimor (laborant).

Përgjegjës i Departamentit të Matematikës është Prof. as. Dr. Bederiana SHYTI.   

Lista e stafit akademik të brendshëm të Departamentit të Matematikës

Nr

Emri

Mbiemri

Titulli/Grada

 1

Zenepe

Shkoza

Prof. as. Dr.

 2

Bederiana

Shyti

Prof. as. Dr.

 3

Sokol

Kaliaj

Prof. as. Dr.

 4

Svjetllana

Kërënxhi

Prof. as. Dr.

 5

Islam

Braja

Prof. as. Dr.

 6

Eduard 

Domi

Prof. as. Dr.

 7

Mehmet

Ballkoçi

Dr.

 8 Mimoza Shkëmbi Dr.
 9

Elvin

Rada

Dr.

 10

Dhurata

Valera Dr.
 11

Zamir

Selko MSc.
 12

Stela

Ceno MSc./Doktorante
 13 Pëllumb Kllogjeri MSc./Doktorant

Pedagogë të ftuar në Departamentin e Matematikës

 1. Prof. Dr. Agron Tato