Rregullore e funksionimit te Senatit te UE

Shkarko Rregulloren e funksionimit te Senatit te UE

Anëtarët e Senatit Akademik të UE përgjatë mandatit 2016-2020

NR

EMËR MBIEMËR

 

1

Prof.dr Skender Topi

 Kryetar

2

Prof.dr Abdulla Ballhysa

Anetar

3

Prof.dr Ali  Turhani

Anetar

4

Prof.ss.dr Altin Idrizi

Anetar

5

Prof.as.dr Ardiana Braja

Anetar

6

Prof.as.dr Ardian Shëngjergji

Anetar

7

Dr. Armand  Shëngjergji

Anetar

8

Prof.as.dr Eduard  Domi

Anetar

9

Dr. Edmond Biçoku

Anetar

10

Dr.  Elior Vila

Anetar

11

Prof.as.dr Gazmend  Koduzi

Anetar

12

Prof.As.dr Majlinda Peza

Anetar

13

Dr. Panajot Papa

Anetar

14

Prof.as.dr Peçi  Naqellari

Anetar

15

Prof.as.dr Petrit Bibera

Anetar

16

Prof.as.dr Pranvera  Gjoci

Anetar

17

Dr. Robert  Gajda

Anetar

18

Prof.as.dr. Shkëlqim  Hidri

Anetar

19

Prof.as.dr. Shpëtim Çerri

Anetar

20

Prof.dr Sotir  Mali

Anetar

21

Prof. dr Vilma  Tafani

Anetar

22

Studim  Hysa

Anetar student

23

Shpëtim  Hala

Anetar student