Departamenti Ekonomia dhe E Drejta

Departamenti Ekonomia dhe E Drejta

Nr.

Emër e mbiemër

Kualifikimi

Fusha dhe kurset universitare

1

Evis Kushi

(Përgjegëse e Departamentit)

Prof. Asoc.

Bazat e Marketingut,

Ekonometri

 

2

Dalip Çota

Prof. Asoc.

Hyrje në Ekonomi

3

Alketa Vangjeli

Doktor

Hyrje në Ekonomi,

Mikroekonomi

4

Rezarta Tahiraj

Doktor

E Drejtë Biznesi,

E Drejtë Tatimore,

E Drejtë Tatimore Europiane

5

Shpëtim Sulkuqi

Lektor

Hyrje në Statistikë,

Statistikë Biznesi

6

Manjola Tavanxhiu

Doktorante

Makroekonomi

7

Artan Spahiu

MSc

E Drejtë Arbitrazhi,

E Drejtë Detyrimesh,

E Drejtë Civile

8

Aida Llozana

MSc

E Drejtë Pune,

E Drejtë e Tregjeve