Rregullore e studimeve

Rregullore e studimeve

Rregullore e UE

Lexo materialin e plote ne formatin Aneksi_1_i_RRegullores_se_UE   Aneksi_2_i_RRegullores_se_UE

Rregullore_e_Studimeve_te_UE_maj_2012

Lexo materialin e plote ne formatin pdf  Rregullore_e_Studimeve_te_UE_maj_2012

Rregullore e senatit të UE

Lexo materialin e plote ne formatin pdf  Rregullore e Senatit te UE

Manual per punimet shkencore

Lexo materialin e plote ne formatin pdf Manual per punimet shkencore

Statuti

Lexo materialin e plote ne formatin pdf