Mundësi për të qenë pjesë e një wokshop-i për metodat e reja të kërkimit shkencor

Të gjithë kërkuesit shkencor, kryesisht të fushës së shkencave sociale dhe atyre ekonomike, do të gjejnë në posterin bashkëngjitur, thirrjen për shfaqjen e interesit, për të qenë pjesë e një workshop-i, që do të mbahet në Tiranë nga datat 7-10 nëntor. Wokshop-i do të jetë i fokusuar në metodat e reja inovative të kërkimit shkencor. 

Shkarko thirrjen. 

Urdhër i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë për nisjen e vitit akademik 2017-2018 në Institucionet e Arsimit të Lartë

Viti i ri akademik 2017-2018 do të nisë në datën 16 tetor. Më poshtë gjeni Urdhrin e MASR.

Për të shkarkuar materialin klikoni këtu.

Nga ky Urdhër bëjnë përjashtim vetëm studentët e vitit të parë, të programeve të studimit të ciklit të dytë (Master), të cilët vitin akademik e nisin në datë 30 tetor.

Procedurat e aplikimit dhe regjistrimit të kandidatëve për ciklin e dytë të studimit në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit për vitin akademik 2017-2018

Të gjithë studentët që kërkojnë të vazhdojnë studimet në ciklin e dytë master, do të gjejnë në udhëzimin bashkëngjitur, datat, dokumentacionin dhe procedurat e regjistrimit pranë sekretarive mësimore.

Për të shkarkuar udhëzimin kliko këtu.

Formular aplikimi për Personel Administrativ, ndihmës mësimor

Formular aplimi

Vetdeklarimi

Deklarate

Faturë arkëtimi për pagesën e tarifës së regjistrimit në UE

Të gjithë maturantët fitues në një prej programeve të studimit në Universitetin e Elbasanit do të gjejnë në linkun e mëposhtëm Faturën e arkëtimit për tarifën e regjistrimit.

Shkarko faturën.

Listat e renditjes së aplikantëve në programet e studimit në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, për raundin e parë të konkurimit.

Të gjithë maturantët që kanë konkuruar në një apo më shumë programe të studimit në Universitetin e Elbasanit, do të gjejnë më poshtë, duke klikuar në linkun me emrin e programit përkatës të studimit, renditjen për raundin e parë të konkurimit. Fituesit e këtij raundi janë maturantët që janë të renditur deri tek vija e kuqe. Nëse keni nevojë për sqarime të mëtejshme, mund të paraqiteni pranë ambineteve të Universitetit.

Fakulteti Ekonomik

Administrim - Biznes

Administrim biznesi dhe inxhinieri

Ekonomi turizmi

Ekonomia dhe e drejta

Financë - Kontabilitet

Informatikë ekonomike

Shkenca juridike në biznes

Shkenca juridike në sektorin publik

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Fizioterapi

 Imazheri

Infermieri e përgjithshme

Infermieri - Mami

Logopedi

Teknologji laboratori-(Teknik laboratori)

Fakulteti i Shkencave te Natyres

Biologji - Kimi

Fizika Kompjuterike

Matematikë - Fizikë

Matematikë informatikë

Teknologji Laboratori 2 vjecar

Teknologjitë e informacionit

Fakulteti i Shkencave Humane

Gazetari dhe gjuhë angleze

Gazetari

Gjeografi dhe gjuhë italiane

Gjuhë angleze

Gjuhë dhe letersi shqipe

Gjuhë frënge

Gjuhë gjermane

Gjuhë italiane

Gjuhë shqipe dhe frënge

Gjuhë shqipe dhe gjuhë rome

Histori dhe gjuhë gjermane

Histori gjeografi

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Edukim fizik dhe sporte

Edukim qytetar

Filozofi - Sociologji

Mësuesi për arsimin parashkollor

Mësuesi për arsimin fillor

Psikologji

Punonjës social