Pse të studiojmë në UE

Universiteti i Elbasanit prej vitesh me rradhë luan një rol mjaft të rëndësishëm në ambientin universitar në mbarë vendin, me një traditë që nis që prej hapjes së shkollës Normale në vitin 1909 e që ka vazhduar deri në ditët e sotme. Të studiosh në këtë Universitet do të thotë për të gjithë studentët dhe ata që zgjedhin atë të marrin dije të thelluara në pothuajse të gjitha fushat e mësimdhënies në degë të ndryshme, të marrin dije të thelluara në profesione nga më të ndryshmet për të cilat ky universitet ka të gjitha kapacitetet për ti ofruar.

Të studiosh në Universitetin e Elbasanit do të thotë të marrësh dijet nga një staf i kualifikuar në fushën pedagogjike e shkencore, i cili ka kryer studime pasuniversitare e shkencore të të gjitha niveleve në universitetet brenda dhe jashtë vendit.

Të studiosh në Universitetin e Elbasanit do të thotë të jesh pjesë dhe të shfrytëzosh ambientet më moderne të pothuajse gjithë institucioneve të arsimit të lartë në Shqipëri, qofshin këto në sektorin publik apo privat, me hapësirën më të madhe për cdo student, me klasa dhe laboratorë të paisur me teknologjinë më të avancuar, me bibliotekën më moderne universitare sot në Shqipëri e me mjaft elementë të tjerë që do t’ju bëjnë të ndiheni studentë europianë.

Të studiosh në Universitetin e Elbasanit do të thotë të jetosh në qytetin e bukur të Elbasanit, të shfrytëzosh hapësirat dhe mundësitë e mëdha të këtij qyteti, për një jetë të qetë e jo të shtrenjtë, me një mikpritje të spikatur e argëtim të garantuar.

Të stuiosh në Universitetin e Elbasanit do të thotë që në fund të viteve të studimit, ju të keni një diplomë me vlerë në tregun e punës e cila do ju mundësojë nisjen e një karriere të suksesshme dhe këtë e tregojnë me mijëra shembujt e studentëve tanë që sot janë pjesë e suksesshme e të gjitha fushave të jetës publike e shoqërore, politike e universitare si për të thënë edhe ata që të zgjidhni këtë universitet për studimet tuaja.

Universiteti i Elbasanit ju mirëpret të gjithëve dhe ju garanton se nuk do të zhgënjeheni dhe duke vazhduar studimet pranë tij ju keni bërë një hap tepër të rëndësishëm në drejtim të një të ardhmeje të sigurtë.