QKZHE

Vendosja e veprimtarisë kërkimore e shkencore në një platformë të organizuar dhe të koordinuar institucionalisht, përbën iniciativën më të rëndësishme të FSHE-së, që shkon përkrahë strategjive reformuese të UE-së, për të takuar standardet europiane lidhur me rolin dhe funksionet e reja të universiteteteve shqiptare, si qendra të zhvillimit dhe të integrimit të dijes dhe kërkimit të aplikuar.

Klikoni këtu për të shkarkuar versionin e plotë PDF